Privacy Policy

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ

บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค) เคารพสิทธิของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุรายละเอียดวิธีการดำเนินการทั้งปวงที่บริษัทใช้ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทจะถูกเก็บรักษาอย่างดีด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ทั้งนี้ในการใช้งานเว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงการส่งข้อมูลข้ามประเทศ) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. การเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ใช้บ่งชี้อัตลักษณ์ของท่านโดยคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (เช่นชื่ออีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และที่อยู่) ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • ผ่านผู้ค้าปลีก ผู้ให้การสนับสนุน และ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
 • เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
 • เมื่อท่านให้คะแนนหรือมีความเห็นเกี่ยวกับสินค้า/บริการของบริษัทผ่านระบบออนไลน์
 • เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการส่งเสริมผู้บริโภคและการวิจัยตลาดของบริษัท

3. คุกกี้ (Cookies)

เช่นเดียวกับอีกหลากหลายบริษัท บางครั้งบริษัทเองก็ใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” บนเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้คือข้อมูลที่เบราเซอร์ที่ท่านใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจัดเก็บไว้เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ คุกกี้จะแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเคยเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทก่อนหน้านี้หรือไม่ รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบว่าโฆษณาหรือชิ้นงานประชาสัมพันธ์ใดที่นำผู้ใช้เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ให้คุกกี้ติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ให้ปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการเบราเซอร์แต่ละราย อย่างไรก็ดีหากท่านตั้งค่าให้เบราเซอร์ที่ท่านใช้งานปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจประสบปัญหาในการใช้งานบางหน้าของเว็บไซต์นี้

4. เว็บบีคอน (Web Beacons)

เว็บบีคอน คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนหน้าเว็บที่ทำหน้าที่นับและจำแนกผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด เว็บบีคอนสามารถทำงานร่วมกับอีเมล์ที่ใช้ฟอร์แมตเอชทีเอ็มแอล เพื่อวัดประสิทธิผลในการสื่อสารที่บริษัทมีไปยังลูกค้า ตัวอย่างเช่นกรณีที่ท่านได้รับอีเมล์จากบริษัทและท่านคลิกลิงก์ในอีเมล์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ให้เว็บบีคอนทำงาน ท่านสามารถเลือกปิดการทำงานของระบบเอชทีเอ็มแอลในอีเมล์และให้อีเมล์แสดงผลในรูปของข้อความเท่านั้น

5. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์แรกเริ่มของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคในการเก็บรวบรวมส่วนบุคคลของลูกค้า คือ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะพึงพอใจกับสินค้าของเราและเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย จะไม่มีการนำไปเผยแพร่ จำหน่าย เช่า หรือเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกบริษัท (เว้นแต่จำต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วยรูปแบบและวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการเองทั้งปวงอันจำเป็นเพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงการใช้รหัสลับเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ตู้เก็บเอกสารที่มีระบบล็อก การกำหนดนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตาม และระบบไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการล่วงล้ำฐานข้อมูล

คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อจัดส่งตัวอย่างสินค้าและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน รายการส่งเสริมการขาย และการสำรวจต่างๆ ของบริษัท
 • เพื่อรับทราบ จัดการ และเฝ้าระวังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท
 • เพื่อวัดประสิทธิผลในการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการใช้เว็บไซต์ของบริษัท
 • เพื่อประเมินและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

6. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้กับบุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

 • ส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค รวมถึงบริษัทแม่ สาขาของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • ส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทคู่ค้า บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังคู่ค้าของบริษัทที่เราได้พิจารณาคัดเลือกด้วยความระมัดระวังแล้วและเชื่อว่าท่านอาจสนใจสินค้าหรือบริการของบริษัทดังกล่าว ท่านอาจ “ยกเลิก” ข้อเสนอต่างๆ จากบริษัทคู่ค้าของเราได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขข้อมูลในข้อมูลผู้ใช้ (หากมี) หรือติดต่อบริษัทตามที่อยู่ท้ายเอกสารนี้ ทั้งนี้คู่ค้าของบริษัทมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลติดต่อของท่านเป็นความลับและไม่อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อการส่งข้อเสนอต่างๆ ให้แก่ท่าน
 • ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งให้บริการต่างๆ แก่บริษัท บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ตลอดจนการสร้างและรักษาฐานข้อมูล การศึกษาและวิเคราะห์ประเภทของผู้ให้ความสนใจสินค้า บริการ หรือข้อมูลของบริษัท การจัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือการตอบข้อซักถามต่างๆ
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคมีการใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้รับสารเป็นสำคัญ (พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์) ด้วยเหตุนี้ บุคคลภายนอกจึงอาจมีการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ คุกกี้หรือเว็บบีคอนบนเบราเซอร์ของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทราบถึงการเข้าใช้บริการและประเภทบริการที่ท่านใช้งาน เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะได้คัดเลือกประเภทและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด กล่าวคือท่านอาจเห็นโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเลือกดูหรือเลือกซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือท่านอาจเห็นสินค้าของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคบนเว็บไซต์อื่น ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเลือกดูหรือซื้อสินค้าและบริการของท่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บล็อก การโพสต์ข้อมูลออนไลน์ และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน บริษัทอาจอนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น โพสต์ข้อความ บอกเล่าประสบการณ์ (รวมถึงการให้คะแนนหรือความเห็นผ่านระบบออนไลน์) หรือข้อมูลอื่นใด ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและสาธารณชนผู้เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้อาจอ่าน จัดเก็บ และใช้ข้อมูลดังกล่าวได้บุคคลภายนอกอื่นๆ บริษัทอาจส่งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีเช่นว่า บริษัทอาจรวมข้อมูลหลายส่วนเข้าด้วยกัน หรือนำชื่อหรือข้อมูลเฉพาะออกจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อมิให้บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถทราบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของผู้ใด หรือมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด การรวมข้อมูลหลายส่วนเข้าด้วยกัน หมายถึง การที่บริษัทนำข้อมูลของคนจำนวนมากมารวมเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้ข้อมูลมีลักษณะทั่วไป ไม่อาจบ่งชี้ว่ามาจากบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส่วนการนำชื่อหรือข้อมูลเฉพาะออกจากข้อมูล หมายถึง การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลเฉพาะบางประการออกจากข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีลักษณะทั่วไป ไม่อาจบ่งชี้ว่ามาจากบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
 • การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายบางประการเกิดขึ้น หรือเห็นว่าข้อมูลบางอย่างที่บริษัทมีอาจเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสืบสวนพฤติการณ์อันมิชอบด้วยกฎหมายบางประการ บริษัทอาจรายงานพฤติการณ์และข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิในการส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่บริษัทพิเคราะห์แล้วเห็นว่าท่านได้ละเมิดนโยบายของบริษัทหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคหรือบุคคลอื่นใด
 • การเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอกอันเป็นการปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจำต้องใช้สิทธิตามกฎหมายหรือเข้าต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายเมื่อมีผู้ยื่นฟ้องร้องต่อทางบริษัท หรือการต่อสู้กับกับข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่บริษัทพิเคราะห์แล้วว่าบริษัทอาจตกเป็นจำเลยในกรณีดังกล่าว
 • ธุรกรรมทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจอาจมีสถานการณ์ที่คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคตัดสินใจขาย ซื้อ ควบรวม หรือปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ซื้อ ผู้จะซื้อ ผู้ขาย หรือผู้จะขายแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี บริษัทจะหาวิธีการที่เหมาะสมในการคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลในธุรกรรมลักษณะดังกล่าว
 • การเปิดเผยข้อมูลข้ามประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลอจถูกส่งไปจัดเก็บยังสถานที่จัดเก็บหรือเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศไทย หรือส่งไปยังบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไว้วางใจซึ่งมีสถานประกอบการนอกประเทศไทย เพื่อที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท โดยที่บริษัทจะปฏิบัติตามคำขอของท่านและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

7. ข้อมูลที่ท่านระบุบนเว็บไซต์ของเรา

ในการระบุข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ที่บริหารจัดการโดยคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ (เค-ซีไซต์) ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น
 2. ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 3. ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด
 4. ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว
 5. ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ
 6. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 7. ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใด
 8. หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล
 9. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะบ่อนทำลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

สำหรับข้อมูลทุกชนิดที่ท่านระบุบนเว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ลบทิ้งทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล นำไปสร้างสรรค์งาน และ/หรือ จำหน่าย และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และ/หรือ นำข้อมูลดังกล่าวเข้าประกอบกับสื่อหรือเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่จำต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ท่าน ทั้งนี้ การมอบสิทธิในส่วนนี้เป็นการมอบสิทธิแบบถาวร ไม่คิดมูลค่า และไม่อาจเพิกถอนได้ อนึ่ง ท่านมอบอนุญาตแบบไม่เฉพาะตัวให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายของเค-ซีไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางไซต์เหล่านี้ และเพื่อใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดทำงานอันมีข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนนำเสนอและแสดงข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตผ่านการใช้งานเชิงฟังก์ชั่นของไซต์เหล่านี้ ทั้งนี้ คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการใช้ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านระบุในเว็บไซต์ โดยคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค และ/หรือ บริษัทในเครือสงวนสิทธิในการแก้ไข ตัดทอน หรือลบข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ปรากฏบนเค-ซีไซต์อันคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะที่ละเมิดแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้ข้อมูลหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ และคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคไม่อาจรับประกันว่าท่านจะได้เข้ามีส่วนในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ และโดยทั่วไปแล้ว การให้คะแนนสินค้าหรือความคิดเห็นของลูกค้าจะปรากฏบนระบบสาธารณะภายในสองถึงสี่วันนับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ดี คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคสงวนสิทธิที่จะลบโพสต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้โพสต์หรือให้ไว้โดยไม่จำต้องชี้แจงถึงเหตุแห่งการปฏิบัติดังกล่าว

8. นโยบายเกี่ยวกับเด็กา

ความเป็นส่วนตัวของเด็กคือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นประการแรก บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือข้อมูลจากการสื่อสารใดๆ ที่ได้รับจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กหรือผู้อนุบาลของผู้เยาว์

9. ลิงก์

เว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก ในกรณีเช่นว่า คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคไม่รับรองวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ

10. การเข้าถึง การแก้ไข หรือการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (เช่น ที่อยู่) หรือในกรณีที่ท่านไม่ประสงคืให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกต่อไป เราจะพยายามหาวิธีการแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของเรา อย่างไรก็ดี บริษัทอาจคิดค่าดำเนินการจำนวนเล็กน้อยเพื่อการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และหากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บมีความไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ท่านอาจขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทจัดส่งไปยังลูกค้าของบริษัทอีกต่อไป ท่านอาจแสดงความจำนงเช่นว่าได้ แต่โปรดทราบว่าการยกเลิกรับข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อบริการทั้งปวงที่ท่านเลือกรับจากคิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าคซึ่งการรับข้อมูลสื่อสารทางการตลาดเป็นเงื่อนไขของการบริการ หากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทตามที่อยู่ต่อไป

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ในนโยบายฯ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อที่ท่านจะได้รับทราบถึงรูปแบบและประเภทของข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560