แบรนด์เพื่อธุรกิจองค์กร*

    คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นนอล* ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยครบวงจร สำหรับลูกค้าประเภทธุรกิจสถาบันโดยเฉพาะ ดำเนินธุรกิจขายสินค้า ให้กับกลุ่มธุรกิจสถาบัน 9 กลุ่มใหญ่ ได้แก่อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล โรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานบันเทิง และธุรกิจขายปลีก ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิ คลีเน็กซ์ สก๊อตต์ คิมซอฟท์ คิมแคร์ คิมเทค คิมไวพ์ ไวพ์ออล และคลีนการ์ด