แบรนด์สำหรับผู้บริโภค

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านสุขอนามัยคุณภาพสูงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างครบ วงจร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคทั่วโลกอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอเนกประสงค์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และกางเกงผ้าอ้อมสำหรับฝึกเข้าห้องน้ำ คุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น คลีเน็กซ์ สก๊อตต์ และฮักกี้