KCP ตอกย้ำผู้นำตลาดกลุ่มธุรกิจสถาบัน ด้วยมาตรฐาน FSC™ CoC

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล ตอกย้ำผู้นำตลาดกลุ่มธุรกิจสถาบัน ด้วยมาตรฐาน (FSC) พร้อมสานต่อกลยุทธ์ธุรกิจยั่งยืน ในโครงการ "ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า: Reduce Today Respect Tomorrow"


นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชั้นนำที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 84 องค์กร ในโครงการ "ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า: Reduce Today Respect Tomorrow" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย กลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันภัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมประกาศก้าวใหม่ของกลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล ด้วยมาตรฐานการรับรองจาก FSC องค์กรซึ่งกำหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรองด้านการจัดการป่าไม้ (Forest
Certification) และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไม้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักสากล (มีการปลูกป่าแบบยั่งยืน)ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ณ วิคเตอร์คลับ อาคาร ปาร์คเวนเชอร์
ดิ อีโคเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพจากซ้าย: พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ , นรวีร์ ฉัตราภรณ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร  อาคาร ปาร์คเวนเชอร์,
บุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด , โชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรัณย์ แสงไฟ ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป
กลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค  โปรเฟสชันแนล บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด,  ดร.สุจิณณา
กรรณสูต ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันดี กมลพนัส บริษัท สยาม คราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด