เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด และบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางราตรี  สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยคุณภาพสูงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบครบวงจร รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ จาก นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในฐานะที่บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน พร้อมสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ