คุณราตรี สกุลตันติเมธา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ประเทศไทย จำกัด นำทีมพนักงานจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และร่วมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย รวมทั้งมอบสิ่งของต่างๆ ที่พนักงานร่วมใจกันบริจาคภายใต้โครงการ “คิมเบอร์ลี่ย์ห่วงใยใส่ใจสังคม” ปีที่ 2 โดยมี คุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนชุมชนเสือใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้