ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนทั่วโลก

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคและแบรนด์ระดับโลกของเราเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ของผู้คนกว่า 175 ประเทศ ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกมั่นใจในแบรนด์ และปณิธานของเราที่จะสร้างเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

พนักงานจากทั่วโลกของเรา 57,000 คน กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยการคืนสู่สังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แบรนด์ที่สร้างความแตกต่าง

ด้วยเป็นแบรนด์ผู้นำสำหรับผู้บริโภค เช่น Scott, Kleenex, Huggies, และ Softina รวมทั้งธุรกิจองค์กร ที่เป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันนอล เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้าเรา ด้วยผลิตภัณฑ์  KLEENEX®, SCOTT®, KIMCARE*, WYPALL*, KIMTECH*และ KLEENGUARD*