ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค นวัตกรรมคือสิ่งที่เราขับเคลื่อน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ในประวัติศาสตร์ 140 ปีที่ผ่านมาขององค์กร เรามองหาวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าของเรา โดยเริ่มจากผู้ก่อตั้งของเราที่สนับสนุนให้องค์กรมีจิตวิญญาณของการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด เมื่อคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเติบโต เราได้รับความไว้วางใจว่าเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความคิดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ลูกค้าของเรา

ทีมงานคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแบ่งปันนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนา และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลยุทธ์ใหม่ๆ กับคู่ค้าและหุ้นส่วน

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเป็นผู้กำหนดแนวทางเสมอมา

เป็นที่ทราบกันดีว่า คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า เราสร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคหลัก 5-8 กลุ่ม ที่ประกอบไปด้วย กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์ กระดาษม้วนชำระสำหรับห้องน้ำ แผ่นรองอนามัย และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ด้วยการประยุกต์การคิดค้นนวัตกรรมในแนวทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของ
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ที่ช่วยสร้างสรรค์การบรรจุหีบห่อ ตลอดจนพัฒนา ความยั่งยืน และลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบที่ผู้บริโภคพึงพอใจ