ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  การมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมของเราคือการบูรณาการกลยุทธ์ทางธุรกิจและกระบวนการการตัดสินใจของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบวัตถุประสงค์หลักทั้งสองข้อ อันได้แก่

  • การเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อมอบเป็นทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งจะช่วย:
  1. ลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์
  2. ตอบสนองความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เพราะเหตุใดการลดการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เราเชื่อว่า ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม คือ การลดปริมาณการใช้งาน

อะไรคือการลดแหล่งกำเนิด

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการออกแบบ กระบวนการผลิต การจัดซื้อหรือการใช้วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ (รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์) เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอันอยู่เบื้องหลัง หลักการลดการใช้ในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

การมุ่งเน้นแค่เพียงการใช้วัสดุรีไซเคิล 100%แค่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง 100%

 

การรีไซเคิลเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดการใช้งาน

  • ลดการใช้งาน
  • นำกลับมาใช้ใหม่
  • การรีไซเคิล

 

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency - EPA) กล่าวว่า การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่นจะสำเร็จ เมื่อเริ่มจากการยึดหลักการลดแหล่งกำเนิด (Source Reduction) ก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยการรีไซเคิล และกระบวนการกำจัดเป็นสิ่งสุดท้าย